Hồ sơ pháp lý

Dự án The Garden Hill được xem là một dự án có pháp lý đầy đủ bậc nhất trong các dự án đang xây dựng tại Hà Nội.

  • Hợp đồng cấp bão lãnh nguyên tắc giữa ngân hàng và công ty BID .
  • Giấy phép xây dựng
  • Thẩm định bản vẽ thi công
  • Chấp thuận đầu tư dự án
  • Thẩm định về PCCC
  • Thẩm định thiết kế cơ sở
  • Quyết định giao đất
  • Hợp đồng mua bán

               

dat-cho-altaz_1480862941